De oprichter Adrienne Graumans

Adriënne ziet, waar ze ook is, het natuurlijk potentieel in mensen. Zij geniet wanneer die eigenheid in mensen zich ontvouwt. Hoe ieder op zijn, haar eigen manier tot bloei komt. Heel voorzichtig, uitbundig, onbevangen dan wel met schuring en weerstand.
 
Voor Adriënne is de ontwikkeling van het eigen talent onlosmakelijk verbonden met prestatie in de omgeving. Haar drive is dan ook mensen te motiveren en uit te dagen in het nemen van de regie over hun talent. Haar overtuiging is dat
wanneer mensen gaan creëren in plaats van kopiëren, er een toename is van
welbevinden en kwaliteit in de (werk)omgeving.

Het zijn de gezamenlijke ervaringen van medewerkers die op basis van waarderend leiderschap onder beperkende omstandigheden tot succeservaringen komen: de individuele medewerkers stijgen boven zichzelf en het team uit. Onuitwisbare ervaringen, die mensen met elkaar verbinden en zich met een glimlach weten te her-inneren.

Adriënne werkt vanaf 1990 als docent, trainer en coach in het HBO Onderwijs, Justitie (DJI), Zorg (Jeugd en Ouderen) en Politie (Leidingevenden). In 2003 heeft zij A3N Training & Coaching opgericht. Daarnaast werkt zij bij verschillende organisaties.


Bekijk hier mijn LinkedIn-profiel