Leidende principes

Vertrouwen

Iedereen heeft recht op zijn dan wel haar plek in de organisatie. Iedereen is welkom deze plek in te nemen. Vertrouwen in jezelf en anderen als basis voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 

Ontwikkeling

Waarnemen vanuit groei en ontwikkeling. Wat heb ik zelf, wat heeft de ander, het team, de organisatie nodig, zodat er draagkracht en authenticiteit ontstaat.
 

Niet Weten

Niet alles wat we zintuiglijk waarnemen is verstandelijk te begrijpen. Het creëren van ruimte om voorbij belangen, oordelen, grenzen, angsten en doelen te komen. In verwondering te zijn en de eerste stappen te zetten.