Impressie Kennismaking en oefensessie systemisch werken met de reis van de held

Maandag 01 juli 2019

Vrijdag 28 juni was de eerste kennismaking systemisch werken met de reis van de held georganiseerd door A3N Training & Coaching. Voor mensen die persoonlijk en beroepshalve geïnteresseerd zijn in de structuur en het proces van de reis van de held. Een verhalenstructuur die door de eeuwen heen ontstaan is in relatie tot volwassenwording, overleven en creativiteit. Leidend in dit proces is te volgen wat nodig en urgent is in veranderingen. Wat staat mij, wat staat ons te doen in het opvoeden van kinderen? Wat staat mij, wat staat ons te doen in het zorgen voor ouderen? Waar heb ik afscheid van te nemen, wat heb ik te leren en welke bijdrage heb ik te leveren?

De structuur van de reis is als een route bij vragen en dilemma's in leven en werk

De kennismaking en oefensessie is laagdrempelig. Stap voor stap word iedere deelnemer meegenomen in uitleg en fysiek gewaarworden. Kennis en ervaringen worden geïntegreerd in ieders verhaal, wat tegelijkertijd het verhaal van iedereen is.

In september wordt een volgende kennismaking en oefensessie georganiseerd.

< zie agenda >